Piwik to otwartoźódłowy system służący do analizy ruchu na witrynach www. Został napisany w języku PHP, opiera się o bazę danych MySQL. Jest bardzo dobrą alternatywą dla google analytics, ponieważ wszystkie dane i statystyki pozostają na naszym serwerze. Modułowa budowa systemu i pełne spolszczenie sprawiają, że korzystanie z systemu jest bardzo proste i intuicyjne. Więcej zalet Piwik’a można poznać w tym wpisie. W tym artykule opiszę proces instalacji z paczki debiana. Opis instalacji zakłada, że w systemie są już zainstalowane i skonfigurowane serwery Apache i MySQL. Instalacja z paczki jest jak zwykle łatwiejsza niż w przypadku instalacji ze źródeł i przebiega następująco:

 • W pierwszej kolejności weryfikujemy klucz gpg repozytorium komendą: wget http://debian.piwik.org/repository.gpg -qO - | sha256sum Prawidłowy wynik powinien być następujący: 0d7c880f6c838bba2d02817dcacfc97fc538b1ebcdb41c3106595265c0d371d4. Dzięki temu mamy pewność, że pobieramy bezpieczny kod.

 • Następnie dodajemy klucz repozytorium do apt’a: wget -qO - http://debian.piwik.org/repository.gpg | sudo apt-key add - Jeśli nie masz zainstalowanego programu sudo klucz dodajemy poprzez: wget -qO - http://debian.piwik.org/repository.gpg | apt-key add - będąc zalogowanym na konto root (i ignorujemy sudo we wszystkich poniższych poleceniach)

 • Teraz do pliku /etc/apt/sources.list dopisujemy adresy repozytorium wklejając następujący kod:

   deb http://debian.piwik.org/ piwik main
   deb-src http://debian.piwik.org/ piwik main
  

W tym momencie system jest przygotowany do instalacji. Uruchamiamy

	sudo apt-get update 
	sudo apt-get install piwik

Instalator pakietów debiana zainstaluje piwik do /usr/share/piwik. Przed przystąpieniem do instalatora na stronie www musimy wykonać jeszcze trzy czynności:

 • W pliku /etc/apache2/conf.d/piwik.conf odkomentować szóstą linię, początek pliku powinien wyglądać tak:

   # if you are running apache, the file should already be linked
   # in /etc/apache2/conf.d
  
   # Uncomment the "Alias" to add piwik as a global alias
   # or if you are running virtual hosts, then add the alias
   # to the desired site(s).
   Alias /piwik /usr/share/piwik
  
   <Directory /usr/share/piwik>
  
 • Teraz należy umożliwić webserwerowi zapis do plików piwika, w tym celu wykonujemy jako root następujące komendy:

   chown -R www-data:www-data /usr/share/piwik
   chmod -R 777 /usr/share/piwik
  
 • Ponownie uruchamiamy apache za pomocą service apache2 restart

Teraz w przeglądarce odwiedzamy http://adres_serwera/piwik i postępujemy zgodnie z instrukcjami instalatora. Cały proces instalacji opisany jest w oficjalnej dokumentacji projektu.

Poniżej prezentacja możliwości systemu na przykładzie poprzedniej wersji opublikowana przez PiwikAnalytics